چگونه: مخفی‌کردن آخرین زمان فعالیت در اینستاگرام

اگر می‌خواهید دیگران از آخرین زمان حضور شما در اینستاگرام باخبر نشوند این ویدیو کوتاه را ببینید.