Search

شصت ثانیه: شناسایی موقعیت افراد برای وابستگان یا امدادگران

تواناتک- افراد فامیل یا گروه های امدادرسان می‌توانند به وسیله این اپ (Life360)، از موقعیت و وضعیت تمامی افراد گروه با خبر شوند. در این ویدئو با چگونگی استفاده از این اپ آشنا می‌شویم.