مدیریت دسترسی به اپلیکیشن‌ها به بخش‌های مختلف دستگاه هوشمند

تواناتک- حتمن برای شما پیش آمده که وقتی اپلیکیشنی را دانلود می‌کنید و می‌خواهید آن را برای بار اول اجرا کنید از شما می‌خواهد که به بخش‌های مختلف دستگاه هوشمند شما دسترسی پیدا کند. این درخواست طبیعی است. در این برنامه با نحوه‌ی مدیریت این دسترسی‌ها آشنا می‌شویم.