روش استفاده از پیام‌رسان آفلان و امن Newnode

هنگام اعتراضات و خیزش سراسری، هر روز اوضاع اینترنت ضعیف‌تر می‌شد و با توجه به این شرایط، احتمال اینکه حکومت اینترنت را کامل قطع کند، بسیار زیاد است. برای همین در این برنامه یک پیام‌رسان آفلاین و امن را به شما معرفی می‌کنیم که در این مواقع به کارتان می‌آید NewNode.