چگونه: روش ارسال پست در اینستاگرام به صورت زمان‌بندی‌شده

در این ویدیو کوتاه می‌بینیم که چگونه در اینستاگرام به سادگی انتشار پست‌ها را زمان‌بندی کنیم.