شصت ثانیه: بارگذاری عکس در اینستاگرام تحت وب

برای اینکه از طریق دسک‌تاپ و نه موبایل عکس در اینستاگرام بارگذاری کنیم چه باید بکنیم؟ در این ویدئو با این موضوع آشنا می‌شوید.