شصت ثانیه: نظر سنجی در استوری اینستاگرام

در این ویدئو کوتاه خواهیم دانست که چگونه می‌توانیم در استوری اینستاگرام نظرسنجی برگزار کنیم.