Search

چگونه از پل، برای دورزدن فیلترینگ در تور استفاده کنیم؟

قطعا همه کاربران مخصوصا کسانی که در ایران هستند با تور آشنایی دارند؛ یک ابزار قوی برای عبور از فیلترینگ که از طریق آن می‌شود به صورت کاملا امن وب‌گردی کرد. در این برنامه می‌گوییم که چطور می‌توانید با استفاده از پل، به شبکه تور وصل بشید.