Search

چگونه: حذف پروکسی‌های غیرفعال در تلگرام

همان‌طور که می‌دونید عمر پروکسی‌ها خیلی کوتاه است. پس توصیه می‌کنیم به صورت مدام پروکسی‌هایی که دیگر کار نمی‌کنند را از لیست پروکسی‌های تلگرام حذف کنید.