بازگرداندن ویندوز ۱۰ به تنظیمات کارخانه

 
آیا گاهی حس می‌کنید سیستم‌تان کند شده و کارایی همیشگی را ندارد؟ یا فکر می‌کنید تنظیماتش به هم خورده و بیش‌تر ابزارها روی آن اجرا نمی‌شود؟ در چنین مواقع بهترین کار، برگرداندن ویندوز به تنظیمات کارخانه است. پس این ویدیو را ببینید.
در این ویدیو مرحله‌به‌مرحله برگرداندن ویندوز ۱۰ به تنظیمات کارخانه را مرور کرده‌ایم.