خودروهای مرگ

وقتی از یک تکنولوژی ساده و مفید، برای مرگ‌آفرینی استفاده نادرست می‌شود.

 

به مناسبت حمله تروریستی بارسلون

تلگرام