گام به گام تا امنیت کامل در فیس‌بوک- درس سوم

آموزش ویدیویی این درس را از اینجا ببینید.

دوستان خوب تواناتک، در درس اول و دوم، در مورد قسمت "Privacy" و "Security" تنظیمات فیس‌بوک‌ توضیح دادیم و اکنون در درس سوم می‌خواهیم وارد بخش "Timeline and Tagging" شویم و نکات مربوط به این قسمت را به شما آموزش دهیم. 

وارد پروفایل خود شوید، به "Setting" بروید و وارد بخش  "Timeline and Tagging" شوید، این بخش دارای ۳ قسمت است.

 

بخش اول، " Who can add thing to my timeline"  است. در این بخش شما دو مورد را می‌توانید تنظیم کنید. 

گزینه اول " Who can post on your timeline" است؛ در این بخش شما می توانید تنظیم کنید که چه کسانی اجازه دارند مطلب، عکس، فیلم و غیره را بر روی تایم لاین شما ارسال کنند.  با انتخاب گزینه  "edit " می بینید که  دو گزینه پیش رو دارید؛ دوستانتان و یا فقط خودتان. اگر گزینه "Only Me"  را انتخاب کنید، در اصلاح می‌گوید صفحه شما بسته است؛ یعنی کسی اجازه ارسال پست ندارد. 


مورد دوم، برای این است که وقتی در مطلبی شما توسط دوستانتان تگ می‌شوید، می‌توانید قبل از نمایش آن را بررسی کنید.  اگر دوست دارید گزینه " edit" را بزنید و این بخش را فعال (Enable) کنید .

 

بخش دوم، " Who Can See things on my timeline" است. این بخش دارای سه مورد است که باید آن ها را تنظیم کنید.

مورد اول، " Review what other people see on your timeline" است؛ در این قسمت می توانید صفحه خود را از نگاه دیگران ببینید.

مورد دوم، " Who can see posts you've been tagged in on your timeline" است. در این قسمت باید مشخص کنید که چه کسانی محتویاتی را که شما در آن تگ می‌شوید ببینند. گزینه  "edit" را بزنید و در این قسمت مشخص کنید که فقط خودتان (Only Me)، دوستانتان (Friends)، دوستان دوستانتان (Friend as friends)، همه یا فقط عده محدودی که باید در قسمت "Custom" نام آن‌ها را وارد کنید این پست ها را ببینند.

مورد سوم، "Who can see what others post on your timeline " است. این گزینه برای این است که تنظیم کنید چه کسانی می‌توانند پست های دیگران را در صفحه شما ببینند. گزینه "edit" را بزنید و در این قسمت از میان این گزینه‌ها انتخاب کنید: فقط خودم (Only Me)، دوستانتان (Friends)، دوستان دوستانتان (Friend as friends)، همه (Public)، یا فقط عده محدودی که باید در قسمت "Custom" نام آن‌ها را وارد کنید.

 بخش سوم، "How can I manage tags people add and tagging suggestions" است.  این بخش دارای سه مورد است که باید آن‌ها را تنظیم کنید.

مورد اول، "Review tags people add to your own posts before the tags appear on Facebook" است. وقتی کسی خود را در پست شما تگ می‌کند، شما این امکان این را دارید که قبل از انتشار، آن را بررسی کنید. در صورت تمایل گزینه " edit" را بزنید و این بخش را فعال  یا "Enable" کنید.

مورد دوم، "When you're tagged in a post, who do you want to add to the audience if they aren't already in it" است.  این قسمت برای این است که وقتی در پستی تگ می‌شوید، دوست دارید چه کسان دیگری را  اضافه کنید.

گزینه "edit" را بزنید و در این قسمت انتخاب کنید: فقط خودم (Only Me) ، دوستانتان (Friends)، یا فقط عده محدودی که باید در قسمت "Custom" نام آن‌ها را وارد کنید.

مورد سوم، "Who sees tag suggestions when photos that look like you are uploaded" است. این قسمت به شما اجازه می دهد که تنظیم کنید وقتی عکسی را آپلود می‌کنید، پیشنهاد تگ به چه کسانی داده شود. گزینه "edit" را بزنید و در این قسمت از بین گزینه‌های دوستانتان، و یا هیچ کس (به این معنی که پیشنهادی برای تگ در تصویرتان به شما نمی‌شود) انتخاب کنید.

 

دوستان خوب تواناتک درس سوم گام به گام تا امنیت کامل در فیسبوک هم به پایان رسید و ما در این درس در مورد تنظیمات "Timeline and Tagging" برای شما توضیح دادیم. در ادامه این مطالب آموزشی با تواناتک همراه باشید. هر گونه سوال و مشکل را می‌توانید با تیم توانا تک از طریق سایت و فیس‌بوک تواناتک در میان بگذارید.