سیستم عامل (Operating System)

هر کامپیوتر و دستگاه هوشمندی به یک سیستم عامل نیاز دارد. اما سیستم عامل چیست و چه کار می‌کند؟

این انیمیشن کوتاه از مجموعه «فرهنگ اصطلاحات تک» است.