چگونه از راه دور، ویندوز دستگاه گم‌شده یا دزدیده‌شده‌ را قفل کنیم؟

تواناتک- قفل‌کردن ویندوز ۱۰ از راه دور یکی از قابلیت‌های بسیار خوب این نسخه از ویندوز است؛ قابلیتی که خصوصا در مواقع دزدیده‌شدن یا گم‌شدن دستگاه می‌تواند بسیار مفید باشد. در این برنامه کوتاه با چگونگی این کار آشنا می‌شویم.