مصطفی میرسلیم؛ دشمن ویدئو، ماهواره و فضای مجازی

سال‌هایی که مصطفی میرسلیم بر وزارت ارشاد حکمرانی می‌کرد، سانسور به شکل بی‌سابقه و گسترده‌ای افزایش یافت. از جمله به‌کاربردن واژه‌های «عاشق» و «وطن‌پرست» در کتاب‌ها ممنوع شد. او وجود ماهواره را هم «اشغال فرهنگی» می‌دانست. در این برنامه مروری بر اظهارنظرها و اقدامات او می‌کنیم.

نسخه نوشتاری