چگونه فضای ذخیره‌سازی در آی‌او‌اس رو بیش‌تر کنیم؟

تواناتک- فضای ذخیره‌سازی مهم‌ترین بخش دستگاه هوشمند است. اگر این فضا پر بشود نه تنها سرعت سیستم شما را پایین می‌آورد بلکه امکان نصب اپ‌های جدید و ذخیره‌سازی آن را با مشکل مواجه می‌کند. در این برنامه می‌آموزیم که چطور فضای ذخیره‌سازی دستگاه آی او اس را خالی کنیم.