فرهنگ اصطلاحات تک - اینترنت اشیا (Internet of things)

عبارت «اینترنت اشیا» این روزها در دنیای تکنولوژی بسیار به کار برده می‌شود. در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم.

این انیمیشن کوتاه از مجموعه «فرهنگ اصطلاحات تک» است.

کانال تلگرام تواناتک

https://t.me/tavaanatech

کانال بشکن

https://t.me/beshkan

#انیمیشن #فرهنگ_اصطلاحات_تک #اینترنت_اشیا